Avain Yhtiöt jakautuu kahdeksi yhtiöksi, operatiivinen toiminta jatkuu ennallaan

Avain Yhtiöt Oy jakautuu vuoden loppuun 31.12.2023 mennessä kahteen yhtiöön. Jakautumisen seurauksena Avain Asumisoikeus Oy toimii jatkossa Avain Yhtiöistä erillisenä konsernina. Omistajapohja säilyy ennallaan molemmissa yhtiöissä.

Jakautumisessa Avain Asumisoikeus Oy:n varat ja velat eriytetään kokonaisuudessaan omaan yhtiöön muun liiketoiminnan jäädessä Avain Yhtiöt Oy:hyn. Jakautumisen jälkeen Avain Yhtiöt -konserni tulee siirtymään IFRS-tilinpäätöskäytäntöön, joka parantaa merkittävästi yhtiön vertailukelpoisuutta muihin alan toimijoihin nähden.

Jakautumisella ei ole vaikutuksia Avain Asumisoikeus Oy:n asukkaisiin, varoihin tai velkoihin, sopimuksiin tai kumppaneihin.

Lisätietoja:

Perttu Liukku

toimitusjohtaja, Avain Yhtiöt

050-66169, perttu.liukku@avainyhtiot.fi

Jan Harti,

toimitusjohtaja, Avain Asumisoikeus Oy

040-7110376, jan.harti@avainyhtiot.fi

Edellinen
Avain-asukkaiden Yhteistyöelin on tyrmistynyt hallituksen linjauksista
Seuraava
Työministeri Arto Satonen muurasi Tampereen Terävänkadun peruskiven