Arkkitehdin havainnekuva Vantaan Keimolaan suunnitteilla olevasta Avaimen uudiskohteesta.

Avain Yhtiöt siirtyy käyttämään maalämpöä uudistuotannossaan

Avain Yhtiöt on päättänyt siirtyä käyttämään maalämpöä uudistuotannossaan aina kun se  on mahdollista. Avain Yhtiöillä on suunnitteilla ensimmäinen uudisasuinkerrostalo Vantaan Keimolaan, jonka lämmitysmuodoksi on valittu maalämpö. Talon energialuokka tulee olemaan parasta A-luokkaa. Muuhun kuin maalämpöön päädytään tulevaisuudessa ainoastaan, jos esiselvityksen perusteella maalämmön toteutus ei ole kannattavaa, asemakaava määrää liittymään kaukolämpöön tai tontti on liian ahdas usealle maalämpökaivolle. Lisäksi saattaa olla alueita, joissa maanalaiset rakennelmat kuten luolasto tai metrovaraus estävät maalämmön käyttämisen.

Maalämpöä suositaan uusissa rakennuskohteissa sen huomattavien etujen vuoksi. Maalämpö on elinkaarikustannuksiltaan selvästi edullisempi ratkaisu kuin esimerkiksi kaukolämpö. Lisäksi maalämpö on ekologinen vaihtoehto, sillä lämmön tuotanto ja lämpimän veden tuotanto on mahdollista toteuttaa uusiutuvalla energialla. Maalämpö on kallioperään sitoutunutta aurinkolämpöä, joka pumpataan porakaivojen avulla talon lämmitysjärjestelmään. Ainoastaan maalämpöjärjestelmän kompressorit ja pumput tarvitsevat toimiakseen sähköä, mutta itse lämpöenergia saadaan maalämmöstä. Jos taloon valitaan maalämmön lisäksi vesi- tai tuulivoimalla tuotettua sähköä, on koko talon lämmitysratkaisu toteutettu täysin uusiutuvalla energialla.

Avain Yhtiöillä pyritään uudistuotannon lisäksi myös perusparannushankkeissa löytämään ratkaisuja, joilla kiinteistön elinkaarikustannukset pienenisivät merkittävästi. Perusparannusten yhteydessä tutkitaan onko kohteen lämmitysmuoto tuolloin mahdollista vaihtaa öljystä tai maakaasusta maalämpöön. Hankkeista tehdään takaisinmaksuaikalaskelmat, jonka perusteella päätetään maalämpöön siirtymisestä tapauskohtaisesti. Tähän mennessä maalämpöön on ollut mahdollista ja kannattavaa siirtyä seitsemässä talossa perusparannuksen yhteydessä. Lämmityskustannukset ovat kyseisissä taloissa pudonneet noin puoleen verrattuna aiempiin lukuihin.

Avain Yhtiöiden aiemmin valmistuneissa taloissa yleisin lämmitysmuoto on kaukolämpö, mutta joukossa on myös maalämpöä, öljylämpöä, suoraa sähkölämmitystä ja maakaasua. Suorasähkölämmitteisissä taloissa on yleensä myös ilmalämpöpumput. Lisäksi yhdessä kohteessa on kaukolämmön rinnalla poistoilmalämpöpumppu, joka alentaa tehokkaasti lämmityksen kustannuksia. Erilaiset lämmitysjärjestelmien yhdistelmäratkaisut yleistyvät tulevaisuudessa korjaus- ja uudisrakentamisessa.

Lisätietoja antaa

Jan Bertills, kiinteistöjohtaja, Avain Yhtiöt Oy, puhelin 040 766 3390, jan.bertills@avainyhtiot.fi

Avain Yhtiöt lyhyesti

Avain Yhtiöt on suomalainen konserni, joka on erikoistunut asuntojen omistamiseen ja asumisen palvelujen tuottamiseen, rakennuttamiseen, rakentamiseen sekä korjausrakentamiseen. Avain Yhtiöiden omistuksessa on yli 9 000 asuntoa ja rakenteilla on yli 1 000 asuntoa. Avain Yhtiöiden tavoitteena on rakennuttaa vuosittain 1 000 uutta asuntoa keskeisille kasvualueille Suomessa. Konsernin vuosittaisten investointien arvo on yli 120 M€. www.avainasunnot.fi

Edellinen
Mihin asumisoikeuden järjestysnumeroa tarvitaan?
Seuraava
Asumisoikeusasuntojen kysyntä kasvaa ja lakikin uudistuu