ASO-asukas! Kotiavainsovelluksesta löydät tämän vuoden talousarvion, jos haluat katsoa sitä samalla, kun luet juttua.

Näin luet talousarviota

Isännöitsijä kertoo, mitä kaikkea talousarviosta on nähtävissä. Asukastoimikunnan puheenjohtaja avaa, mihin talousarviossa on hyvä kiinnittää huomiota ja mitä siitä voi lausua.

Talousarviosta näkee, mistä asukkaan käyttövastike muodostuu.

”Talousarviossa kerrotaan kaikki kohteeseen kohdistuvat tulot ja menot, joiden perusteella määritetään seuraavan vuoden käyttövastike neliötä kohden. Luvut perustuvat todellisiin toteutuneisiin kustannuksiin ja ennakoituihin hinnankorotuksiin.

Käyttövastike jakautuu kolmeen osaan, jotka kaikki esitetään talousarviossa. Käyttövastike 1 sisältää kohteeseen liittyvät tulot sekä menot. Kustannuksiin kuuluvat esimerkiksi lämmitys, sähkö, vesi, jätehuolto, siivous ja huolto. Niihin asukkaat voivat myös omalla toiminnallaan vaikuttaa. Asukastoimikunnille varataan vuosittain rahaa talousarviossa yhteiseen asukastoimintaan. Aiemmin asukastalkoiden jätelavojen kustannukset ovat menneet asukastoiminnan budjetista, mutta jatkossa ne kuuluvat kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon. Näin asukastoimikunnille jää enemmän budjettia järjestää yhteisöllistä toimintaa. Käyttövastike 2 sisältää kaikkien Avaimen ASO-kohteiden kesken tasattavia kuluja. Merkittävä osa sitä on pääomakulut eli lainojen lyhennykset ja korkokulut. Lisäksi siihen kuuluvat mm. hallinnon kulut, vuokratontilla olevan kohteen maanvuokra sekä kiinteistövuokra. Käyttövastike 3:lla varaudutaan tulevaisuuden kuluihin, kuten bullet-lainojen maksuun, asumisoikeuksien lunastuksiin ja perusparannuksiin.

Asumisoikeusyhteisössä ei kerätä voittoa, vaan mahdollinen ylijäämä palautuu asiakkaille tasauksen kautta. Talousarviosta näkee, riittävätkö rahat ja syntyykö tilikaudelta yli- tai alijäämää jaksotettavaksi tuleville vuosille. Alijäämä korottaa vastikkeita tulevan viiden vuoden aikana, ylijäämä taas pienentää. Tasauksen perusteista näkee, maksaako kohde tasausta muille kohteille vai saako se sitä muilta. Miinusmerkkinen luku tarkoittaa, että kohde maksaa muille kohteille ja plusmerkkinen päinvastoin.

Talousarvio sisältää seuraavan vuoden korjausohjelman ja pitkän aikavälin korjaussuunnitelman (PTS) 10 vuodeksi. PTS on arvio tulevista korjauksista ja sitä päivitetään vuosittain. Kuluvan vuoden korjausohjelmasta näkee arvioidut vikakorjaukset, kiinteistön kunnossapito- ja peruskorjaukset sekä mahdolliset muut korjaukset, kuten leikkialueen uudistamisen.”

Tiina Tillqvist, Isännöitsijä Colliers
Tiina Tillqvist, Isännöitsijä Colliers

Talousarvion kommentointi on yksi tapa vaikuttaa omaan asumiseen

”Kevään lausuntokierroksella asukastoimikunta voi antaa toiveita seuraavan vuoden budjettiin ja pitkän tähtäimen suunnitelmaan. Meillä ne ovat koskeneet esimerkiksi hissiremonttia ja pihan viihtyisyyttä, kuten muureja ja portaita. Syksyllä näemme talousarviosta, mitkä toiveet on huomioitu. Lausunnon antaminen on tärkeää ja sillä on vaikutusta – ei välttämättä heti, mutta yleensä muutaman vuoden sisällä. Kun toiveet ovat kohtuullisia, niitä selvästi halutaan toteuttaa. Suuremmat remontit ja toiveet saattavat kuitenkin siirtyä usealla vuodella.

Syksyllä annetaan lausunto seuraavan vuoden talousarviosta. Olen ollut asukastoimikunnan puheenjohtajana seitsemän vuotta ja olen kerännyt siltä ajalta luvut omaan Exceliin. Sen avulla seuraan lukujen kehittymistä. Jos luvut ovat nousseet tai laskeneet paljon edellisestä vuodesta, kysymme lausunnossa syytä poikkeamaan. Yleensä syy löytyy – se voi olla tekninen virhe, näppäilyvirhe tai joidenkin kustannusten odottamaton nousu. Kaikkia asioita ei voine avata salassapitosopimusten takia, mutta Kotiavaimesta löytyy kiinteistön ylläpidon tiivistelmä asukkaalle, josta voi tarkistaa kiinteistöhuollon ja siivoussopimuksen sisällön. Näin asukkaatkin voivat seurata, että asiat hoituvat sovitusti ja vältytään lisäkustannuksilta. Jos havaitsee puutteita huoltoyhtiön toiminnassa, kannattaa tehdä sähköinen vikailmoitus Kotiavaimen kautta. On hyvä tietää, että silloin kun asukastoimikunnan toive menee läpi, asukkaat voivat olla yhteydessä isännöitsijään. Isännöitsijä voi avata budjettia tarkemmin ja ottaa asukastoimikunnan mukaan suunnitteluun.

Vastaukset lausuntoihin saamme Avaimelta loka-marraskuussa. Toivoisin, että lausunnot olisivat tarkempia ja saisimme selvemmät vastaukset kysymyksiimme. Nämä vastaukset olisi myös hyvä saada ennen kuin seuraavan vuoden talousarvio on hyväksytty. Kaiken kaikkiaan läpinäkyvyys on lisääntynyt ja asukkaita kuunnellaan. Koska talousasiat vaikuttavat kohteen vastikkeeseen ja asumisen toimivuuteen, suosittelen kohteita valitsemaan valvojan. Valvojalla tulee olla tehtävään vaadittua pätevyyttä ja hän raportoi tehtävästään asukaskokoukselle vuosittain.”

Anneli Vanamo, Asukastoimikunnan puheenjohtaja ja yhteistyöelimen asukasjäsen
Anneli Vanamo, Asukastoimikunnan puheenjohtaja ja yhteistyöelimen asukasjäsen

Muista nämä tärkeät päivät

Asukkaiden toiveet budjettiin pyydettiin Kotiavain-asukassovelluksen kautta 1.2.–31.3.

Webinaari asukastoimikuntien jäsenille talousarviosta 15.8.

Asukastoimikuntien ja yhteyshenkilöiden talousarvion lausuntokierros Kotiavain-asukas-sovelluksen kautta 3.–16.9.

Isännöitsijä laatii Avaimen kanssa vastaukset lausuntoihin loka–marraskuussa. Vastauksista voi kysyä lisää omalta isännöitsijältä.

HUOM. koska lausuntoja on paljon, vastausten tallentuminen Kotiavaimeen voi

viivästyä, mutta asukkaiden lausunto on huomioitu ennen talousarvion

vahvistamista.

Teksti Katja Tarnanen kuva Getty Images

Edellinen
Pidä vakuutus ajan tasalla
Seuraava
Katse keittiöön